اخلاق از ضرورت‌های هر جامعه به‌ویژه در دوره جدید است. در مواجهه با دوراهی‌های اخلاقی، همواره یکی از دغدغه‌های افراد اخلاقی این بوده است که چگونه می‌توان تصمیم اخلاقی درست را اتخاذ کرد. ارائه راهکار یا راهکارهای درست و عاقلانه برای یکی از آن دو مسیر، همواره از دل‌مشغولی‌های فیلسوفان اخلاق بوده است. دانشمندان در فرهنگ‌های مختلف تلاش کرده‌اند براساس مبانی خاص خود، نظام اخلاقی متناسب با فرهنگ و مقتضیات اجتماعی پی‌ریزی کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی بسیاری از صاحب‌نظران در ارائه راهکاری معقول و موجه، خلط احکام ناظر به تعارض ادله اخلاقی و احکام ناظر به تزاحم وظایف اخلاقی بوده است.

دستیابی صحیح و روشمند به آموزه‌های کتاب آسمانی قرآن، با توجه  به ویژگی‌های خارق‌العاده آن، روش‌شناسی خاص خود را می طلبد و فهم درست آن، به تبیین دقیق و کامل مبانی، روش‌ها و مراحل فهم و تفسیر نیاز دارد. نظام اخلاقی قرآن، وحدت‌گرایانه است؛ نظامی خدامحور است که ملاک و محور تمام ارزش‌ها و تمام اعمال انسان «خدای سبحان و نزدیکی به او» است.

کتاب پیش‌رو به که نوشته جناب آقای دکتر علی رضوانی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود می باشد، به ‌شکل روشمند در پی استخراج ارزش‌های اخلاقی و رتبه‌بندی نظام‌مند آنها در قرآن و عهده‌دار پاسخ به پرسش‌های زیر در قالب چهار فصل می باشد:

  1. مبانی نظری اولویت‌‌بندی فضایل و رذایل‌ اخلاقی در قرآن کدام است؟
  2. شاخص‌های صوری (کمّی) اولویت‌‌بندی فضایل و رذایل‌ اخلاقی در قرآن کدام است؟
  3. ۳. شاخص‌های محتوایی (کیفی) اولویت‌بندی فضایل و رذایل اخلاقی در قرآن کدام است؟

در این کتاب با تبیین و تحلیل آیات قرآن کریم ضمن استخراج اولویت های اخلاقی پاسخ پرسش های مذکور ارائه شده است.

این اثر در ۲۴۸ صفحه در قطع وزیری در گروه اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی تدوین و از سوی دفتر نشر معارف به زیور طبع آراسته شده است.

این گروه از طریق شماره ۰۲۵۳۲۱۱۰۶۵۲ و رایانامه akhlagh@maaref.ac.ir  منتظر دریافت دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند خوانندگان ارجمند به ویژه استادان و صاحبنظران برای ارتقاء هر چه بیشتر این اثر  میباشد.