مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی چیست؟ تعاریف و نکات

از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.

ادامه مطالب 

22.png

محورهاي مسئوليت اجتماعي

امروزه مسئوليت اجتماعي بنگاهها نه تنها بخش مهمي از ادبيات و فرهنگ مديريت را به خود اختصاص داده است، بلكه بحث هاي آكادميك، مجامع حرفه اي، سازمان هاي غير دولتي، مصرف كنندگان، كاركنان، تامين كنندگان، سهامداران و سرمايه گذاران شده است. 

ادامه مطالب 

20.png

چگونه احساس مسئولیت اجتماعی را درجامعه گسترش دهیم؟

مسئولیت اجتماعی فردی شامل شرکت هر فرد در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند است. می توان گفت نسبت علاقه‌مندی هر شخص به اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد و شرکت فعال برای حل برخی از مشکلات محلی است. 

ادامه مطالب 

25.png

مسئولیت اجتماعی؛ فرشته‌ای گم شده در میان ستاره‌ها

در این محتوا سعی شده از مباحث آکادمیک فاصله گرفته شود و یادداشتی خودمانی پیرامون مسئولیت اجتماعی ارائه شود، چراکه اساسا همین «خودمانی» بودن است که نقش مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی را در یک جامعه پر رنگ‌تر می‌کند. 

ادامه مطالب 

23.png

آموزش درباره مسئولیت اجتماعی

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر جامعه و محیط بیرونی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می‌بینند. 

ادامه مطالب 

24.png