برگزاری دوره های توان افزایی و توانمندسازی مربیان و مدیران قرآنی

 بسمه تعالي

آموزش و توان افزایی

 برگزاری دوره های توان افزایی و توانمندسازی مربیان و مدیران قرآنی

اهداف:

ارتقاء سطح علمی و بهبود عملکرد مربیان و مدیران قرآنی از طریق مرکز تخصصی آموزش و توان افزایی نسیم هدایت اصفهان

مقدمه:

توسط مجمع خیرین قرآن وعترت اصفهان دوره هاي آموزشی توان افزایی قرآني از سال 1393 برگزارگردید و تاکنون بحمدلله تعداد 111 دوره توان افزایی از 29  استان  و 400 شهرستان مختلف از سراسر کشور بازدهی عالی آموزشی برگزار گرديده است.

طی این دوره ها تعداد 3400 نفر از مربیان قرآنی مدیران و فعالان مناطق مختلف، تحت آموزش تخصصی قرارگرفته اند و با مباحث آموزشی مطرح و بروز با حضور اساتید برجسته کشور و استان اصفهان آشنا گردیدند. ضمناً مربیان با بازدید از مراکز قرآنی معتبر و مطرح استان اصفهان ازتجربیات آن مراکز به صورت علمی استفاده نمودند.

همچنین به جهت ایجاد نشاط و بالا بردن بازدهی آموزشی از اماکن مذهبی و دیدنی شهر اصفهان؛ آثارتاریخی ایرانی و اسلامی شهر، مناطق گردشگری و فرهنگی تفریحی با چینش مناسب برنامه، بازدید بعمل آمده است .

دوره های برگزار شده:

 

آموزش و توان افزایی مدیران و مربیان مؤسسات و خانه های قرآنی

 

آموزش و توان افزایی مدیران مؤسسات مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها)

آموزش و توان افزایی در بخش سلامت (سفیران سلامت)

آموزش و توان افزایی در بخش مشاوره

آموزش و توان افزایی در بخش اشتغال و کارآفرینی

برنامه هاي در حال انجام:

اين قسمت در حال بارگزاري است....

برنامه هاي آتي:

اين قسمت در حال بارگزاري است....

برخي از سرفصل هاي آموزشي

ردیف

عناوین دروس

1.   

اصول ارزش مدیریتی و مربیگری

2.   

اصول مطالبه گري

3.   

آسیب شناسی فضای مجازی

4.   

مشاوره و روانشناسی

5.   

اقتصاد مقاومتی

6.   

روابط عمومی و مهارتهاي ارتباطي

7.   

ساختار سازي مديريتي

8.   

روش آموزش قرآن به كودكان

9.   

فنون روش تدریس

10.                      

انس و ارتباط با قرآن کریم

11.                      

آشنایی با روش تدریس  و مفاهیم قرآن

12.                      

تدبر در قرآن